O Firmie

Podstawowym celem naszego biura jest profesjonalna i kompleksowa obsługa firm tak, by ich kontakt z urzędami ograniczał się tylko do przygotowania dokumentów. Mając na uwadze czas naszych kontrahentów w ramach usługi oferujemy możliwość odbioru dokumentów we wskazanym przez klienta miejscu i czasie.

Nasza znajomość w zakresie księgowości poparta jest nie tylko wiedzą książkową i ciągłym poszerzaniem kwalifikacji, ale także dużą praktyką i doświadczeniem w usługach księgowych. Właściciele prowadzą biuro rachunkowe od 1993 roku, a od 1978 roku zajmują się działalnością gospodarczą prowadząc własne firmy. Zapewnia to szerokie spojrzenie i zrozumienie specyfiki różnych branż obsługiwanych przez nasze biuro rachunkowe firm.

Biuro rachunkowe Marsola Sp. z o.o. współpracuje z kancelarią radcy prawnego, gabinetem medycyny pracy, oraz firmą szkoleniową BHP.

Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Zapraszamy do współpracy
Zespół biura rachunkowego Marsola