UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Nie służą one jednak do przetwarzania lub przechowywane danych osobowych, a jedynie informacji pozwalających na:

 • wyłączenie banera informującego o plikach cookies na stronie;
 • tworzenie statystyk oglądalności portalu oraz skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych w internecie;

Marsola Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocienie wykorzystuje ciasteczekaby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail czy telefonu.

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
„Cookies” (ciasteczka) to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe jedynie przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Strona marsola.com.pl używa dwóch rodzajów ciasteczek:

 • sesyjnych, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Google Chrome:

 1. Wybierz menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole ekranu.
 4. W „Prywatność” wybierz przycisk „Ustawienia treści”.
 5. W „Pliki cookie” zmień ustawienia plików cookie na „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Internet Explorer 8 i 9:

 1. W oknie przeglądarki wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Wybierz kartę „Prywatność”, a następnie w „Ustawienia” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie i wybierz „OK”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki wybierz przycisk „Firefox” i „Opcje”.
 2. Następnie wybierz zakładkę „Prywatność”.
 3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję: „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Aby ciasteczka nie były zapisywane na urządzeniu wybierz „Akceptuj” ciasteczka.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox
Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie - 58 342 49 45

Aktualności

Kto w 2015 r. będzie musiał ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?

włącz .

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 76 (1117) z dnia 22.09.2014

Obecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. Rozporządzenie ma obowiązywać w 2015 r. i 2016 r. Jak z niego wynika resort planuje zwiększyć grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej.


Limit obrotów

Przepisy o VAT nakładają na podatników obowiązek stosowania kas rejestrujących w sytuacji gdy dokonują oni sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na rzecz wyżej wskazanych osób, w sytuacji gdy kwota obrotu z tytułu tej sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł.

Natomiast podatnicy rozpoczynający w danym roku podatkowym sprzedaż na rzecz tych osób zwolnieni są z jej ewidencjonowania w kasie fiskalnej w danym roku podatkowym, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w tym roku, w proporcji do okresu wykonywania wskazanych czynności, kwoty 20.000 zł.

Limity te mają być utrzymane w niezmienionej wysokości także w 2015 r. i 2016 r.


Zmiany w załączniku do rozporządzenia

Tak jak obecnie, od 2015 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym będą czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów w porównaniu do obecnie obowiązującego załącznika, proponuje dodanie do tego załącznika poz. 47 i objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jak wskazano w uzasadnieniu, wprowadzenie tej regulacji będzie stanowiło ułatwienie dla podatników, u których sprzedaż określona w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT stanowi marginalną część ich działalności.

Przy czym korzystanie z tego zwolnienia będzie możliwe, pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane będą fakturą.

Ponadto proponuje się zlikwidować zwolnienie określone w pozycji 34 obecnego załącznika do rozporządzenia, tj. z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców oraz pozycji 43 załącznika, czyli zwolnienie ze względu na formę zapłaty sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich. Sprzedaż ta, jak wyjaśniono, będzie mogła korzystać ze zwolnienia określonego w poz. 36 załącznika do projektowanego rozporządzenia.

Dodatkowo w § 3 ust. 4 planuje się wprowadzić regulację, na mocy której nie będą wliczane do obrotu uprawniającego do zwolnienia z kas czynności, o których mowa w poz. 34 i poz. 47 załącznika do projektu rozporządzenia. Wymienia się tam transakcje dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak wynika z projektu omawianego rozporządzenia ma być utrzymany system zwolnień przedmiotowo-podmiotowych dotyczących podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.


Czynności wyłączone ze zwolnienia z kas

Obecne rozporządzenie wskazuje czynności, które zarówno nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego, jak i przedmiotowego. Od przyszłego roku Ministerstwo planuje rozszerzyć ten katalog o dodatkowe usługi oraz towary (patrz ramka).

Oznacza to, że podatnicy świadczący te usługi lub dokonujący dostawy tych towarów będą objęci bezwzględnym obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej.

Dodatkowo Ministerstwo zaproponowało zmianę brzmienia § 4 ust. 1 pkt 1 lit. l) poprzez wskazanie, że obowiązek ewidencjonowania sprzedaży w kasie dotyczy dostaw wszystkich nośników danych cyfrowych i analogowych (zapisanych i niezapisanych). Obecnie w przepisie tym wymienia się: płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne (w tym kasety wideo), dyskietki, karty pamięci, kartridże i inne analogowe lub cyfrowe nośniki danych zawierające zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawane łącznie z licencją na użytkowanie.


Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania

Planuje się utrzymanie zasady, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia.

Przy czym założono, że w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. będą kontynuowali wykonywanie usług wskazanych w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. c)-i), jedynie do dnia 28 lutego 2015 r. ich świadczenie będzie mogło korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Natomiast u podatników rozpoczynających po 31 grudnia 2014 r. wykonywanie tych usług zastosowanie będą miały regulacje przewidujące ich zwolnienie przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik rozpoczął ich wykonywanie.

W przypadku podatników, którzy utracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2015 r., obowiązujące będą terminy rozpoczęcia ewidencjonowania wynikające z przepisów obecnego rozporządzenia.

Dodatkowo podatnicy, którzy do końca 2014 r. nie przestaną spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, a na podstawie nowych regulacji nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia, zobligowani będą do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2015 r.

Ponadto w § 5 ust. 10 projektu rozporządzenia wskazano, że w razie wątpliwości związanych z ewentualnym ustaleniem przez podatników terminu rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy, gdy dla danego podatnika mogą mieć zastosowanie różne terminy utraty mocy zwolnień, stosować się będzie termin najwcześniejszy.

Usługi i towary, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie:

» dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
» naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
» wymiana opon i kół,
» badania i przeglądy techniczne pojazdów,
» opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
» usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
» usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
» usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43załącznika do rozporządzenia

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2015 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions