Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie - 58 342 49 45

Aktualności

Zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad

włącz .

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 93 (821) z dn. 2011.11.21

Z obowiązujących obecnie zapisów ustaw o podatku dochodowym wynika, że zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego przedsiębiorcy wpłacają w wysokości wpłaty zaliczki za przedostatni miesiąc tego roku w terminie do 20 grudnia roku podatkowego (według ustawy o pdop - do 20. dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego). Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, również w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. W ten sposób w grudniu przedsiębiorcy w praktyce płacą zaliczkę za listopad lub odpowiednio trzeci kwartał, tyle że w kwocie podwojonej.

Od przyszłego roku zasady te ulegną zmianom dzięki zapisom ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz. 1316). Chociaż większość jej przepisów obowiązuje już od 2009 r., to wejście w życie nowych uregulowań dotyczących wpłacania przez przedsiębiorców zaliczek na podatek dochodowy ustawodawca przesunął na 1 stycznia 2012 r.

Od przyszłego roku podatnicy opłacający omawiane zaliczki zarówno w systemie miesięcznym, jak i kwartalnym będą dokonywali wpłaty ostatniej zaliczki do 20 stycznia następnego roku podatkowego (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych - do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego). Dzięki takim uregulowaniom ostatnia należna za dany rok podatkowy zaliczka nie będzie już ustalana w wysokości zaliczki za miesiąc lub kwartał poprzedni. Jej wysokość będzie obliczana na podstawie rzeczywistych wyników osiągniętych przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego do ostatniego dnia roku podatkowego.

Nie zawsze jednak podatnicy będą musieli uiścić zaliczkę za ostatni okres rozliczeniowy (tj. miesiąc bądź kwartał). Pewną grupę ustawodawca postanowił bowiem zwolnić z tego obowiązku. Z dokonywania wpłaty ostatniej zaliczki będą zwolnieni ci przedsiębiorcy, którzy przed upływem terminu do dokonania jej wpłaty, czyli przed 20 stycznia następnego roku podatkowego (i odpowiednio 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego), dokonaliby rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania. Oznacza to w praktyce, że jeżeli np. przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej i opłacający miesięczne zaliczki, złoży zeznanie PIT-36 za 2012 r. w dniu 10 stycznia 2013 r. i przed upływem terminu do wpłaty zaliczki zapłaci wynikający z zeznania podatek, to nie będzie musiał wpłacać do urzędu skarbowego zaliczki za grudzień 2012 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2015 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions