UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Nie służą one jednak do przetwarzania lub przechowywane danych osobowych, a jedynie informacji pozwalających na:

 • wyłączenie banera informującego o plikach cookies na stronie;
 • tworzenie statystyk oglądalności portalu oraz skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych w internecie;

Marsola Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocienie wykorzystuje ciasteczekaby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail czy telefonu.

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
„Cookies” (ciasteczka) to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe jedynie przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Strona marsola.com.pl używa dwóch rodzajów ciasteczek:

 • sesyjnych, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Google Chrome:

 1. Wybierz menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole ekranu.
 4. W „Prywatność” wybierz przycisk „Ustawienia treści”.
 5. W „Pliki cookie” zmień ustawienia plików cookie na „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Internet Explorer 8 i 9:

 1. W oknie przeglądarki wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Wybierz kartę „Prywatność”, a następnie w „Ustawienia” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie i wybierz „OK”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki wybierz przycisk „Firefox” i „Opcje”.
 2. Następnie wybierz zakładkę „Prywatność”.
 3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję: „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Aby ciasteczka nie były zapisywane na urządzeniu wybierz „Akceptuj” ciasteczka.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox
Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie - 58 342 49 45

Aktualności

Gdy siedzibą firmy jest mieszkanie przedsiębiorcy

włącz .

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (816) z dn. 2011.11.03

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu czy też budynku mieszkalnym, rozliczanie wydatków z tym związanych budzi szereg wątpliwości. Wynika to z faktu, że w takiej sytuacji trudno czasami oddzielić sferę prywatną od firmowej. Trzeba jednak pamiętać, że tylko właściwie rozliczone wydatki podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych.

Od kilku miesięcy z przyczyn ekonomicznych prowadzę działalność we własnym domu, który 10 lat temu odziedziczyłem po rodzicach. Chcę go wprowadzić na stan środków trwałych. Czy dla domu wykorzystywanego na cele firmowe mogę ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną jako dla lokalu używanego?

Dla budynków (lokali) stanowiących odrębną własność, będących środkami trwałymi, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Przy czym aby dom stanowiący odrębną własność mógł być jako środek trwały amortyzowany według indywidualnej stawki, musi spełniać warunki dla uznania go za używany lub ulepszony. Dodatkowo budynek ten powinien być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika.

Środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, iż przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy (art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof). Wymagany okres dotyczy wykorzystywania środka trwałego przed jego nabyciem przez podatnika. Zatem istotny jest okres, w jakim budynek był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli, tj. zanim Czytelnik go odziedziczył. Jeżeli natomiast budynek ten nie był wcześniej używany przez wskazany w powołanym przepisie okres, nie można go uznać za używany i wówczas nie można go amortyzować według indywidualnej stawki.


W działalności gospodarczej wykorzystuję część własnego budynku mieszkalnego, którą wprowadziłem na stan środków trwałych 8 lat temu. Jednocześnie w budynku tym zamieszkuję. Obecnie potrzebuję dla pomieszczeń firmowych większej przestrzeni. W związku z tym powiększyłem ten budynek o jedną kondygnację. Jak powinienem wydatkami na ten cel obciążyć koszty podatkowe?

Z pytania należy wnioskować, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z ulepszeniem budynku mieszkalnego. O ulepszeniu budynku mówimy bowiem wówczas, gdy został on przebudowany, rozbudowany, zrekonstruowany, zmodernizowany lub poddany adaptacji, w wyniku czego jego wartość użytkowa zwiększyła się w stosunku do wartości, jaką posiadał on w dniu przyjęcia do używania.

Uregulowania zawarte w ustawie o pdof wskazują, że środek trwały można uznać za ulepszony, gdy ogół wydatków poniesionych na dokonanie ulepszenia przekracza w danym roku podatkowym 3.500 zł i powoduje wzrost jego wartości użytkowej. Mierzy się ją w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof). Sposób rozliczenia w kosztach podatkowych takiego ulepszenia w przypadku budynku mieszkalnego uzależniony jest od tego, w jaki sposób podatnik określił jego wartość początkową.

Jeżeli została ona ustalona według zasad określonych w art. 22g ustawy o pdof, wówczas w sytuacji, gdy wartość ulepszenia przekroczy 3.500 zł, wydatki na ten cel będą zwiększały wartość początkową budynku. Natomiast gdy wydatki te nie przekroczą kwoty 3.500 zł, przedsiębiorca powinien zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie powodują one wzrostu wartości początkowej.

W przypadku gdy wartość początkowa budynku mieszkalnego została ustalona przy zastosowaniu metody uproszczonej (art. 22g ust. 10 ustawy o pdof), o kwotę wydatków związanych z ulepszeniem, bez względu na jej wysokość, nie można zwiększyć jego wartości początkowej. Ponieważ w wyniku takiego ulepszenia nie dojdzie do zwiększenia wartości początkowej budynku, wydatki poniesione na jego dokonanie podatnik może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej. W tym przypadku bowiem nie będzie miał zastosowania przepis ustawy o pdof, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych powiększających ich wartość.


Małżonkowie prowadzą indywidualne działalności gospodarcze opodatkowane na zasadach ogólnych w lokalu mieszkalnym, którego są współwłaścicielami, jednocześnie w nim nie mieszkając. W lokalu tym korzystają ze wspólnego telefonu stacjonarnego. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta na imię obojga małżonków. W jaki sposób powinni oni rozliczać w kosztach działalności gospodarczej opłaty telefoniczne?

Jeżeli koszty dotyczące używania telefonu dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszone są przez oboje małżonków, to oboje mają prawo zaliczyć ten wydatek w ciężar kosztów. Oczywiście każde z nich może obciążać koszty firmowe opłatami z tego tytułu jedynie w takiej części ogólnej ich wartości, jaka dotyczy jego działalności.

Najdokładniejszym i z pewnością aprobowanym przez organy podatkowe sposobem ustalenia kosztów przypadających na działalność każdego z małżonków jest dokonanie podziału ponoszonych z tego tytułu wydatków w oparciu o billing telefoniczny.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, umowa z operatorem telefonicznym została podpisana na imię obojga małżonków. W tej sytuacji mogą oni zaliczać w ciężar kosztów związanych z prowadzeniem działalności, oprócz kosztów przeprowadzonych rozmów, również wydatki na abonament. Jednak jeżeli chodzi o ten wydatek, to trudno uzależniać kwotę abonamentu zaliczonego do kosztów podatkowych od ilości przeprowadzonych rozmów przez każdego z małżonków. Właściwym zatem wydaje się przyjęcie do kosztów uzyskania przychodów przez każdego z nich abonamentu w wysokości 50% opłat określonych na fakturze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2015 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions