UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Portal marsola.com.pl korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jego użytkownikach i ich preferencjach. Nie służą one jednak do przetwarzania lub przechowywane danych osobowych, a jedynie informacji pozwalających na:

 • wyłączenie banera informującego o plikach cookies na stronie;
 • tworzenie statystyk oglądalności portalu oraz skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych w internecie;

Marsola Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocienie wykorzystuje ciasteczekaby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, e-mail czy telefonu.

Co to są pliki cookies (ciasteczka)?
„Cookies” (ciasteczka) to pojedyncze pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Odczytanie informacji zawartych w ciasteczkach jest możliwe jedynie przez stronę, która je utworzyła lub użytkownika urządzenia. Strona internetowa nie ma dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Strona marsola.com.pl używa dwóch rodzajów ciasteczek:

 • sesyjnych, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej
 • stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
Google Chrome:

 1. Wybierz menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz „Ustawienia”.
 3. Wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole ekranu.
 4. W „Prywatność” wybierz przycisk „Ustawienia treści”.
 5. W „Pliki cookie” zmień ustawienia plików cookie na „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome

Internet Explorer 8 i 9:

 1. W oknie przeglądarki wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie wybierz „Opcje internetowe”.
 2. Wybierz kartę „Prywatność”, a następnie w „Ustawienia” przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie i wybierz „OK”.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

Firefox:

 1. Na górze okna przeglądarki wybierz przycisk „Firefox” i „Opcje”.
 2. Następnie wybierz zakładkę „Prywatność”.
 3. Z menu rozwijanego elementu „Program Firefox” wybierz opcję: „będzie używał ustawień historii użytkownika”.
 4. Aby ciasteczka nie były zapisywane na urządzeniu wybierz „Akceptuj” ciasteczka.
  Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox
Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie - 58 342 49 45

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Marsola Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dalej jako „Spółka”) informuje, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Marsola sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (dalej jako Spółka), ul. Chrobrego 22/19, 81-783 Sopot, email info@marsola.com.pl, telefon 583424945
 • Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres Spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz mailowo pod adresem iodo@marsola.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, w tym rozliczenia, rozwiązania lub zmiany zawartej ze Spółką umowy.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  - art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy;
  - art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków ustawowych związanych z rozliczeniem umów, księgowaniem i przechowywaniem dokumentacji rachunkowo-księgowej,
  - art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości email przesyłane do Spółki od osób, z którymi Spółka nie zawarła jeszcze umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów.
 • Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat licząc od końca danego roku obrotowego w odniesieniu do danych zawartych w dokumentach księgowych, których obowiązek przechowywania spoczywa na Spółce na mocy art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku), a w zakresie pozostałych danych przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania lub w okresie 3 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby, z którymi Spółka współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych i wsparcie informatyczne.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, o ile Spółka nie będzie miała prawnie uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pana/Pani zgody, w związku z realizacją zawartej ze Spółką umowy.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy prawa krajowego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2019 Marsola Sp. z o.o. realizacja websolutions